Συνεδρίες εξ’ αποστάσεως

Η σύγχρονη τεχνολογία μας παρέχει την δυνατότητα πραγματοποίησης συνεδριών από απόσταση, με ασφάλεια και τήρηση των δεοντολογικών κανόνων. Οι συνεδρίες πραγματοποιούνται μέσα από πλατφόρμες επικοινωνίας, όπως Skype, Viber.