Συμβουλευτική γονέων

Η συμβουλευτική γονέων απευθύνεται σε γονείς, οποιασδήποτε οικογενειακής κατάστασης, οι οποίοι επιθυμούν να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των δυσκολιών των παιδιών τους, να βελτιώσουν την επικοινωνία τους με τα παιδιά τους και να εξελίξουν τον γονεϊκό τους ρόλο. Η συμβουλευτική γονέων είναι απαραίτητη όταν κάποιο παιδί της οικογένειας αντιμετωπίζει δυσκολίες, συναισθηματικές, συμπεριφορικές, γνωστικές, αναπτυξιακές κα, ανεξαρτήτως από την ηλικία του παιδιού.