Ομάδες αυτογνωσίας

Πρόκειται για ομάδες διαχείρισης προσωπικών δυσκολιών στις σχέσεις, την καθημερινότητα και την επικοινωνία μας με τους άλλους. Οι ομάδες αυτογνωσίας μπορούν να θεωρηθούν ως ένα εργαστήριο με στόχο την προσωπική μας ανάπτυξη και την κατάκτηση ενός ικανοποιητικού βαθμού αυτογνωσίας. Μέσα από την ανοιχτή επικοινωνία, την σύνδεση των μελών, την ασφάλεια που παρέχει η ομάδα και τις δημιουργικές ασκήσεις που εφαρμόζονται βιωματικά, τα μέλη εμβαθύνουν στον εαυτό τους και αναπτύσσονται. Οι ομάδες αποτελούνται από 6-8 μέλη και η διάρκεια κάθε κύκλου ζωής μιας ομάδας είναι 10 μήνες.