Ομάδα Ψυχοθεραπείας Ενηλίκων για την διαχείριση της κατάθλιψης

Πρόκειται για μια βραχεία, εξειδικευμένη ομάδα θεραπείας με βάση τις αρχές της γνωσιακής- συμπεριφορικής θεωρίας. Έχει διάρκεια 12 εβδομάδων, αποτελείται από 6-8 μέλη και απευθύνεται σε άτομα που αντιμετωπίζουν καταθλιπτική συμπτωματολογία. Κάθε συνάντηση της ομάδας έχει ψυχοεκπαιδευτικό χαρακτήρα. Στόχος της ομαδικής αυτής θεραπείας είναι η αναγνώριση και η διαχείριση των καταθλιπτικών συμπτωμάτων, η κινητοποίηση των μελών, η ανάπτυξη δεξιοτήτων για την επίλυση προβλημάτων που πυροδοτούν συμπτώματα και η κατάκτηση ενός εποικοδομητικού τρόπου σκέψης.