Εποπτεία

Η εποπτεία παρέχεται σε ατομικό ή ομαδικό επίπεδο σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας. Στόχος της εποπτείας είναι η στήριξη, η ανάπτυξη και η παρακολούθηση της προόδου του εποπτευόμενου. Η εποπτεία βασίζεται στον αναστοχασμό, ενισχύει την αποτελεσματικότητα του εποπτευόμενου και συμβάλλει στην ψυχική του αποφόρτιση και ισορροπία.