Ατομικές συνεδρίες Γνωσιακής- Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας για ενήλικες

Η γνωσιακή- συμπεριφορική ψυχοθεραπεία αναγνωρίζεται ως μια σύγχρονη, αποτελεσματική και βραχεία ψυχοθεραπευτική μέθοδος, η οποία ενδείκνυται για πλήθος ψυχικών δυσκολιών, όπως άγχος, επεισόδια πανικού, κατάθλιψη, φοβίες, άγχος για την υγεία κλπ. Η μέθοδος στηρίζεται στην παραδοχή ότι οι πρώιμες εμπειρίες της ζωής του ατόμου και η ιδιοσυγκρασία του καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεται τα όσα του συμβαίνουν στο σήμερα. Οι αυτόματες αυτές σκέψεις επηρεάζουν άμεσα τα συναισθήματα, την συμπεριφορά του και τα σωματικά του συμπτώματα. Κατ’ επέκταση, όταν ένα άτομο αντιμετωπίζει μια δυσκολία στο συναίσθημα (πχ έντονο άγχος), την συμπεριφορά (πχ αποφυγές) ή τις σωματικές λειτουργίες (πχ αϋπνία), χρειάζεται να αλλάξει κυρίως τον τρόπο σκέψης του. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από την εφαρμογή απλών και κατάλληλων ασκήσεων και τεχνικών.